VLA en TNO hebben hun krachten gebundeld waarvan de Quickscan Binnenmilieu Gebouwen het resultaat is. Met dit nieuwe onderzoeksprotocol wordt op een gestandaardiseerde manier een klachtenonderzoek uitgevoerd waardoor op efficiënte wijze een diagnose kan worden gesteld over het binnenmilieu. “We hebben een nieuwe manier gevonden in dit onderzoekstraject om klachten in kaart te brengen. 167 gebouwen en 7.500 respondenten zorgden voor de input van gegevens. Daaruit hebben we een meetprotocol vast kunnen stellen”, aldus Piet Jacobs, onderzoeker bij TNO. Naast het klachtenonderzoek wordt gelijktijdig een inventarisatie van de risicofactoren, op basis van gebouw- en installatiekenmerken, uitgevoerd. De uitkomsten van beide onderzoeken worden samengevoegd en dienen als uitgangspunt voor een concreet onderzoek in een bepaalde richting. Met dit onderzoeksprotocol willen VLA en TNO binnenmilieuklachten tijdens de gebruiksfase op  eenduidige wijze aanpakken. Het RVB heeft het onderzoeksprotocol  in de praktijk getest. Meer informatie over de onderzoeksprotocollen: www.binnenluchtadvies.nl