De focusgroepen en sectoren spelen binnen VLA een actieve rol.  De onderwerpen die zij op de agenda hebben staan dragen bij aan de uniforme VLA missie: gezonde binnenlucht altijd en overal. De verschillende projecten worden individueel (per sector of focusgroep) of in samenwerking met andere partijen binnen de keten uitgevoerd.

Platform Binnenluchttechniek

Platform Binnenluchttechniek is hét online platform voor alle experts en professionals die, op welke manier dan ook, te maken hebben met klimaatinstallaties in de utiliteitssector. Dit platform is bedoeld om te informeren en kennis te delen maar biedt ook richtlijnen en praktische hulpmiddelen en geeft inzicht in hedendaagse systemen en technieken.
VLA heeft als doel om nog meer partners te betrekken en nog meer kennis en kunde te bundelen en te delen. Daarnaast wil VLA de bekendheid van het platform nog meer onder de aandacht brengen bij experts en professionals.

VLA Bestekdocumenten

VLA heeft in samenwerking met het Rijksvastgoed Bedrijf een aantal bestekdocumenten ontwikkeld. Deze bestekdocumenten zijn bedoeld voor experts en professionals zoals: ontwerpers, installateurs, onderhoudstechnici, facilitair managers, gebouwgebruikers en toezichthouders. De bestekdocumenten worden specifiek geschreven voor kantoorgebouwen of schoolgebouwen. De bestekdocumenten bestaan uit 3 delen:

  1. Onderhoud & beheer
  2. Ontwikkeling & ontwerp
  3. Installatie & Montage

 

BENG

BENG staat voor ‘bijna-energie-neutrale-gebouwen’. VLA zet zich in om de BENG methodiek technologie-neutraal op te nemen in de wetgeving. De VLA werkgroep wil de overheid ervan overtuigen dat de waardering van de diverse energiebesparende mogelijkheden met ventilatiesystemen op een eerlijke wijze in de BENG methodiek worden opgenomen.

VLA methodiek gelijkwaardigheid

VLA heeft samen met Peutz, Nieman Raadgevende Ingenieurs, Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs en TNO het initiatief genomen om tot een uniforme werkwijze te komen waarop gelijkwaardigheid wordt bepaald voor energiebesparende ventilatieoplossingen. Bekijk hier de gelijkwaardigheidsverklaringen.

Platform Binnenlucht

De VLA sector Wonen wil het proces van gezonde binnenlucht onder de aandacht brengen bij de consument. Daarin staat de volgende vraag centraal: Waarom is binnenlucht zo belangrijk en wat doet het voor je?

Om de doelgroep hiervan te doordringen wordt ingezet op:

  1. Bewustwording (creëren)
  2. Informatievoorziening (antwoord geven op vragen)
    Die informatievoorziening zal niet alleen vanuit VLA komen. Betrouwbare partners en stakeholders worden ook gevraagd actief te participeren in het platform. Zodat de consument wordt voorzien van volledige informatie.

NEN 1087

> Tekst invoeren <

Ventilatie Prestatie Keuring woningen

VLA heeft het initiatief genomen voor een oplossing die de eindgebruiker centraal stelt: de ventilatieprestatiekeuring (VPK). Bij het uitvoeren van een VPK wordt gecontroleerd of het ontwerp voldoet aan de voorschriften, of er conform het ontwerp is geïnstalleerd en of de beoogde prestaties daadwerkelijk gehaald worden. Daarnaast wordt gecontroleerd of het systeem goed is te onderhouden en of de bewoners juist zijn geïnstrueerd. De VPK is in te zetten voor alle beschikbare ventilatiesystemen. Mocht er iets niet kloppen dan heeft de bewoner een objectief bewijs in handen waarmee hij zijn recht kan halen. De VPK kan worden uitgevoerd voor oplevering maar ook, indien gewenst, in bestaande bouw.
De VPK is ontwikkeld door KBI ( Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) waarmee is gewaarborgd dat alle relevante partijen in de bouwkolom invloed hebben kunnen uitoefen op de inhoud van de keuring. De wijze van keuren is duidelijk beschreven in BRL 8010. Om de kwaliteit van de uitvoering te waarborgen is een certificeringssysteem opgezet. Dit biedt de opdrachtgever de zekerheid dat de keuring op een eenduidige wijze wordt uitgevoerd. Gecertificeerde bedrijven werken conform de door KBI ontwikkelde BRL 8010 richtlijn.

Roadmap Gezonde Gebouwen/ Gezond Binnen

Er wordt een roadmap opgesteld waarin een onderbouwde, integrale lange termijn visie wordt ontwikkeld met betrekking tot een gezond binnenklimaat. In deze roadmap wordt kennis en kunde van de deelnemende partijen gebundeld, zodat informatie onderling is afgestemd en verkend wordt hoe de partijen effectief gebruik kunnen maken van elkaars (bestaande of toekomstige) producten/instrumenten om een duidelijke boodschap en kennis over te dragen. Op dit moment participeren de volgende partijen: FMN, NVDO, ISSO, Uneto VNI, TVVL, TNO, Luka, VLA, ECE / RVO.