VLA is een actieve branchevereniging met 10 focusgroepen en 2 sectoren. De vereniging wordt aangestuurd door een dagelijks bestuur en ondersteund door het VLA bureau. Daarnaast maakt VLA graag gebruik van de kennis en expertise van (externe) adviseurs. De vereniging komt minimaal tweemaal per jaar bijeen tijdens de Algemene Ledenvergadering. De leden van de sectoren en de focusgroepen hebben frequenter overleg om de projectvoortgang te bespreken.

Missie & visie

VLA focust op gezonde binnenlucht. Deze focus komt ook terug in de why-how-what van VLA.
De activiteiten en doelstellingen worden uitgevoerd door de sectoren Utiliteit en Wonen en de diverse focusgroepen.

Bestuur

Erik van Heuveln

Wim Hijmissen

Yves Lambert

Jan Verdonck

Bestuur-VLA-Xander-van-Bree

Xander van Bree

Bestuur-VLA-Wouter-Wijma

Wouter Wijma

Bureau

Naast de bestuursleden heeft VLA ook een aantal medewerkers die actief zijn voor de branchevereniging. Branchemanager Remi Hompe is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging en is direct aanspreekpunt voor het VLA bestuur. Daarnaast onderhoudt Remi Hompe intensief contact met alle relevante stakeholders.

Elsa van der Zwan is Communicatie Adviseur voor VLA en is eindverantwoordelijk voor de communicatie commissie. Daarnaast is zij aanspreekpunt voor de pers en participeert zij, namens VLA, in diverse projecten om het thema ‘gezonde binnenlucht’ beter onder de aandacht te krijgen bij zowel politiek Den Haag als de consument.

De coördinator in het geheel is Karin van Reijn. In haar rol van assistant voert zij de regie over de activiteiten en agenda’s. Daarnaast zorgt zij voor alle event-organisatie, facturatie, verslaglegging en planning.

VLA is een branchevereniging onder FME.

Focusgroepen

Gerelateerd aan de sectoren zijn een aantal focusgroepen actief die een specifiek thema behandelen. Deze focusgroepen bestaan uit leden die vaak verantwoordelijk zijn voor de productie van onderdelen, of leden die juist adviseren over binnenlucht onder bepaalde omstandigheden.

Onderstaand een overzicht van de kringen binnen VLA

Verenigingsdocumenten

Met de vernieuwing van VLA 2.0 bleek het ook noodzakelijk om de statuten en het huishoudelijk reglement aan te passen. Via onderstaande link zijn deze documenten te bekijken of te downloaden.

VLA Statuten
VLA Huishoudelijk Reglement

Adviseurs

Gertjan Middendorf is als technisch adviseur aangetrokken voor de sector Utiliteit en specifiek voor de focusgroep Luchtbehandelingskasten. Hij behandelt onder andere de volgende onderwerpen: opname in de Milieu Database, de EIA-regeling en het ontwikkelen van de bestekken voor luchttechnische apparaten in samenwerking met het RijksVastgoedBedrijf.